Zmierz obszar lub odległość na mapie

Wybierz lokalizację poprzez kliknięcie na mapie lub użycie pola wyszukiwania. W ten sposób ustawisz pierwszy pierwszy znacznik. Ponownie kliknij na mapie albo rozpocznij kolejne wyszukiwanie, aby ustawić następny znacznik. Aby obliczyć odległość wymagane są co najmniej dwa znaczniki, natomiast by zmierzyć obszar są potrzebne co najmniej trzy znaczniki. Wszystkie znaczniki można przeciągnąć na mapie w zależności od potrzeb. Jeśli popełnisz błąd, kliknij przycisk "Usuń Ostatni Znacznik". Aby usunąć wszystkie punkty z mapy Google i zacząć od początku, kliknij na przycisk "Usuń znaczniki".

dległości będą podane w metrach, kilometrach, stopach, jardach i milach. Obszar będzie podany w m²,km², stopach², jardach² i akrach.

Distância Obszar

Sugerencias